top of page
Lego Serious Play metodu grįstos komandos sesijos

Norėčiau Jums pristatyti unikalų kūrybiškumo ir inovacijų įrankį verslo sferai – LEGO Serious Play. Tai metodika, kurią sėkmingai naudoju nuo 2016 metų komandos formavimo užsiemimuose kaip sertifikuotas fasilitatorius. Šis metodas yra skirtas skatinti kūrybingumą, bendradarbiavimą ir sprendimų priėmimą verslo kontekste.

Kas yra LEGO Serious Play? Tai struktūrizuota ir interaktyvi metodika, kuria remiantis galima generuoti naujas idėjas, spręsti kompleksinius uždavinius ir siekti strateginių tikslų. Šis metodas naudoja LEGO detales kaip komunikacijos ir išraiškos priemonę, leidžiančią dalyviams išreikšti savo mintis ir idėjas vizualiai.

Lego Serious Play sertifikuotas fasilitatorius

Esu įsitikinęs, kad kūrybinis mąstymas yra esminė sėkmingo verslo plėtros dalis. Bendradarbiaujant su manimi, Jūsų komanda galės pasinerti į aktyvų ir interaktyvų procesą, kuris skatins kiekvieno dalyvio įsitraukimą ir nuomonių mainus.

Kokia nauda kuria LEGO Serious Play metodas? Šis metodas suteikia galimybę:

  • Išlaisvinti kūrybiškumą: LEGO detales naudojant kaip vizualinį įrankį, dalyviai gali ekspresyviai pavaizduoti savo mintis, idėjas ar pasaulėžiūrą.

  • Skatinti bendradarbiavimą: dalyviai turi galimybę bendradarbiauti, dalintis mintimis ir statyti įvairias LEGO konstrukcijas kartu, skatindami komandinį darbą ir idėjų mainus.

  • Efektyviau priimti sprendimus: LEGO Serious Play metodo struktūra padeda struktūrizuoti ir išryškinti svarbiausius klausimus, siekiant efektyviai priimti sprendimus ir rasti geriausias strategijas verslo ar projekto kontekste.

  • Įtraukti visus dalyvius: šis metodas skatina kiekvieno dalyvio aktyvų įsitraukimą ir nuomonės išsakymą, užtikrinant, kad kiekvienas būtų išgirstas ir vertinamas.

LEGO Serious Play gali padėti įmonėms įgalinti darbuotojus dalyvauti sprendimų priėmime ir pasijausti sprendimų dalimi. Štai keletas pasiūlymų, kaip šis metodas gali būti naudingas:

  • Komandinis bendradarbiavimas: LEGO Serious Play skatina komandos narių sąveiką, bendradarbiavimą ir pasitikėjimą. Tai padeda kurti stiprias ir efektyvias komandas, kurios gali veiksmingai spręsti užduotis ir įveikti iššūkius.

  • Strateginis planavimas: LEGO Serious Play metodas gali būti naudojamas strateginio planavimo procese. Dalyviai gali konstruoti įmonės viziją, tikslus, strategijas ir veiksmų planus. Tai padeda išryškinti esminius aspektus ir suvokti, kaip įvairūs veiksniai gali paveikti įmonės veiklą.

  • Inovacijos ir naujovių diegimas: LEGO Serious Play skatina kūrybiškumą ir inovacijas. Dalyviai gali naudoti LEGO detales kaip vizualinį įrankį, kad generuotų naujas idėjas, sprendimus ar produktus. Tai padeda skatinti naujoves ir rasti unikalius būdus išsiskirti rinkoje.

  • Problemų sprendimas: LEGO Serious Play metodika gali būti taikoma kompleksinių problemų analizei ir sprendimui. Dalyviai gali kurti modelius, atskleidžiančius problemos priežastis, ir ieškoti inovatyvių sprendimų. Tai skatina kritinį mąstymą ir padeda išryškinti įvairias perspektyvas.

  • Bendrosios vizijos kūrimas: LEGO Serious Play galima naudoti, siekiant sukurti bendrąją viziją ar misiją. Dalyviai gali bendradarbiauti ir statyti modelius, kurie atspindi bendrus tikslus ir vertybes. Tai padeda suvienyti komandą ir užtikrinti visų narių įsitraukimą į bendrą tikslą.

  • Pokyčių valdymas: LEGO Serious Play gali būti naudingas išgyvenant ar planuojant organizacinius pokyčius. Dalyviai gali naudoti LEGO detales, kad išreikštų savo mintis, jausmus ir lūkesčius dėl pokyčių. Tai padeda geriau suprasti pokyčių poveikį komandoms ar individams ir pasiekti didesnį dalyvių sutarimą.

 

Šie pasiūlymai tik keli pavyzdžiai, kaip LEGO Serious Play gali padėti įmonėms. Šis metodas yra lankstus ir gali būti pritaikytas pagal specifinius verslo poreikius ir tikslus.

Tikiu, kad LEGO Serious Play metodas padės Jūsų komandai pasiekti naujų aukštumų ir įveikti iššūkius verslo srityje. Esu pasirengęs prisitaikyti prie Jūsų specifinių poreikių ir sukurtai aplinkai, kad pasiektume geriausius rezultatus.

Jei ieškote kūrybingumo skatinimo ir strateginių sprendimų priėmimo įrankio, kreipkitės į mane, sertifikuotą LEGO Serious Play fasilitatorių. Aš su dideliu noru ir entuziazmu padėsiu Jums išjudinti idėjų laviną ir pasiekti geriausius rezultatus.

bottom of page